VI. kerületi védőnők

Védőnői Szolgálat a VI. kerületben

Cím: 1077 Budapest, VII. Izabella u. 42.
Tel: 342-4330

A védőnők hívhatók:

hétfőtől – csütörtökig 7. 30 -16 óráig,

pénteken: 7.30 – 13.30-ig

Vezető védőnő

Bodnár Józsefné

Védőnők

Szarvas Emília
Mayer Judit
Miller Gáborné
Nagy Pálné
Pintér Erzsébet
Molnár Mónika
Heim Edit
Heitz Viktória
Neumanné Gere Gyöngyi
Schmidt Frank Péterné
Tóthné Nagy Klára
Varga Lászlóné
Pásztor Adrienn
Sashalmi Noémi

A védőnők tevékenysége

A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915-től a Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott. Munkánk célja: segíteni a gyermeket váró, gyermekeket nevelő családokat, hogy a felnövekvő gyermekek testileg, lelkileg egészségesebben váljanak felnőtté.

A védőnői munka: törvények által szabályozott tevékenység.

A védőnői gondozás a kerületben bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen a kerületben tartózkodókra terjed ki.

A személyes tanácsadások, illetve családlátogatások alkalmával bizalmi kapcsolat alakul ki a családok és a védőnő között.

Munkánk nagyon sokrétű. A védőnők fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig és az iskolás korosztály ellátása.

Szűrések, védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok és egészségfejlesztés.
Az iskolavédőnők feladataikat az iskolában látják el. A területi védőnők a munkájukat területi felosztás alapján végzik.