A Mosolyfestők és Jub Kft. közös pályázata

A Mosolyfestők és a Jub Kft. pályázatot hirdet iskolák/óvodák részére.

Pályázhat minden olyan gyermekek számára-, oktatás/nevelés céljából fenntartott-, államilag finanszírozott intézmény, amely a 2011. évi CXC. törvény (Közoktatási törvény) V. Fejezetének 7. §. szerint közoktatási intézménynek minősül. A nyertes pályázónál a Mosolyfestők kidekorálják az intézmény falát, melyhez a szükséges anyagokat a JUB Kft. biztosítja. A jelentkezéseket a palyazat@mosolyfestok.hu e-mail címre várjuk.

Ilyen szervezetek:

óvodák
általános iskolák
szakközép iskolák, gimnáziumok, szakiskolák
alapfokú művészetoktatási intézmények
gyógypedagógiai-, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények (sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény)
diákotthonok
kollégiumok
vagy ezen intézmények egy csoportja/osztálya.

Intézmény úgy pályázhat, hogy jelentkezését elküldi az palyazat@mosolyfestok.hu címre.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a pályázó intézmény nevét
a csoport vagy osztály nevét
a csoportról/osztályról készült fotót
rövid bemutatkozást
a dekorálandó helyiség megnevezését (pl. osztályterem, étkező, könyvtár, öltöző, tornaterem stb.)

A beérkezett fényképek közzétételre kerülnek a JUB Kft. facebook oldalán (https://www.facebook.com/jubkft). Ezekre a fényképekre/intézményekre lehet szavazni a “like/tetszik” gomb megnyomásával.
A pályázat keretén belül összesen 5 intézményben kerül sor dekorálásra. Fordulónként, a legtöbb lájkot összegyűjtő intézmény lesz a nyertes.
A Pályázatok időtartama:

2015.06.15.-2015.07.31-ig
2015.08.01.-2015.09.13-ig

A nyertes pályázóval a Mosolyfestők alapítvány és a JUB Kft. a megadott elérhetőségeken veszi fel a kapcsolatot, valamint értesítést küld arra az e-mail címre, melyről a pályázat érkezett.

Amennyiben a nyertes pályázóval nem sikerül kapcsolatba lépni és az e-mail-es megkeresésre 15 napon belül nem válaszol, akkor helyette a második legtöbb lájkot gyűjtő pályázó kerül kiválasztásra nyertesként.
A nyeremény

mosolyfestok_logoA Nyertes pályázónál a Mosolyfestők kidekorálják az Intézmény egy falát, falrészletét, melyhez a szükséges anyagokat a JUB Kft. biztosítja.

A dekoráció figuráit/motívumait és a díszítéssel kapcsolatos elképzeléseket a Mosolyfestőkkel kell egyeztetni.

Az elképzelések alapján, a dekoráláshoz szükséges anyagigényt a Mosolyfestők mérik fel, és juttatják el JUB Kft. részére.

A dekorációt a Mosolyfestők végzik, a nyertes intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban. A dekorálásba bekapcsolódhatnak a nyertes csoport tagjai is.

A dekoráció nem foglalja magában, a fal alapfestését. Amennyiben nem megfelelő állapotú a dekorálandó fal (pl. málló festékréteget tartalmaz, vizes falú, lekopott alapfestés stb.), úgy a fal rendbehozataláról és az alapfestésről a nyertes intézménynek kell gondoskodnia. Amennyiben a dekorálási munka elvégzéséhez nem megfelelő állapotú a fal és az Intézmény nem gondoskodik a fal rendbehozataláról úgy a dekoráció nem kivitelezhető. Ebben az esetben a Mosolyfestők és a JUB Kft. elállhat a dekorálástól.

A nyertes Intézmény köteles együttműködni a JUB Kft.-vel és a Mosolyfestőkkel, annak érdekében, hogy a dekorálásra sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a dekorálás meghiúsul, úgy ezen körülményért a JUB Kft. felelőssége nem állapítható meg.

 

Forrás: http://mosolyfestok.hu/palyazat/

Mosolyfestők pályázat