Gyet

Frissítve: 2014.01.01

Gyermeknevelési támogatásra (GYET) jogosult:
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel.
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően vehető igénybe, legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

Nem jár a GYET annak, aki rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve a GYET mellett végzett munka utáni táppénz, baleseti táppénz, ápolási díj).

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki

* olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
* előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
* a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.

A gyermeknevelési támogatás összege:
A GYET havi összege 2013-ban 28.500.- Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 10 % kerül levonásra, így nettó összege: 25.650.- Ft havonta.

Hol kell igényelni a gyermeknevelési támogatást?
2008. január 1-től a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.
Magyar Államkincstár budapesti irodája: XIII. kerület Váci út 71. ; Telefon: 1-349-93-84;
Ügyfélfogadás: H-K-8-15:30-ig, SZ-8-17:30-ig, Cs-P-8-12-ig.

Elektronikus nyomtatványon is igényelhető ellátás, Ügyfélkapun keresztül:  https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?pg=form_edit&id=501
Szükséges okmányok:
• “Gyermeknevelési támogatás igénybejelentés ” című nyomtatvány. A nyomtatvány tartalmazza a kitöltési útmutatót- rövid és egyértelmű!
•Az igénylő személyazonosító igazolványa, lakcímnyilvántartó kártyája, adóazonosító kártyája.
•A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (másolat)!
•Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája
•Amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát.
•Folyószámla szerződés bemutatása is szükséges, ha a GYET-et átutalással kívánja kapni.
“Valamennyi irat másolatban csatolandó. Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósághoz kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.”
www.allamkincstar.gov.hu

Dolgozhat-e GYET alatt:

30 órát meg nem haladó időtartamban, vagy ha a munkavégzés az otthonában történik időkorlátozás nélkül folytathat.

A GYET visszamenőleg az igény benyújtását megelőző, legfeljebb 2 hónapra állapítható meg.
Kapcsolódó cikk